Pieczątki są konstruowane zazwyczaj po to, aby przekazywać istotne wiadomości związane z prowadzoną działalnością firmową. Najogromniejszą grupę zamawianych artykułów stanowią pieczątki nagłówkowe użytkowane w procesie znamionowania nadawcy danej korespondencji, czy przygotowywania listów oraz rozliczeń. Pieczątki nagłówkowe muszą zawierać imię i nazwisko oraz stanowisko osoby posługującej się odciskiem pieczątki oraz nazwę firmy i dane adresowe – pieczątki warszawa. Nieraz umieszcza się adres siedziby firmy, adres do korespondencji lub adres strony internetowej oraz poczty elektronicznej i telefony kontaktowe. Pieczątki firmowe wykorzystywane wcześniej do oficjalnej korespondencji urzędowej zawierają w większości wypadków nazwę i adres siedziby firmy, w szeregu przypadków także NIP oraz REGON. Tutaj wyrób pieczątek są używane tylko przez osoby mające upoważnienia do reprezentowania przedsiębiorstwa w określonych postępowaniach przed urzędami czy innymi firmami współpracującymi. Zamieszczane na pieczątkach firmowych dane zawierają, na ogół, wszystkie wiadomości o lokalizacji oraz możliwościach kontaktowych z daną firmą. Można jednak uzupełniać je wszelakimi innymi informacjami, zgodnie z naszymi pomysłami.
Biuro podatkowe
Pożyczki
Finanse
Agencja reklamowa

Pozostałe artykuły:

Categories: Biznes

Comments are closed.

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Ciekawe Wpisy:

ogrodzenia elektryczne

Jeśli elektronika to nasza dyscyplina z całą pewnością ...